Bezftalátová výroba

Co jsou to ftaláty?
- Jedná se o estery kyseliny ftalátové a používají se jako změkčovadla při výrobě PVC.
- Hmotnostní podíl změkčovadel v PVC je 30-51%. V případě rukavic je podíl skutečně kolem 50%.
- Hlavním problémem ftalátů je, že nejsou chemicky pevně vázané. Tím se po celý životní cyklus PVC mohou ftaláty uvolňovat a kontaminovat ovzduší, půdu a vodu.
- V neposlední řadě může ohrožovat veškerý živý organismus včetně člověka.
- V případě používání pracovních rukavic s obsahem ftalátů se díky přímému kontaktu s pokožkou snadno dostanou do krevního oběhu uživatele.
- Lidský organismus dokáže vyloučit z těla 60-90% ftalátů, zbytek se však v těle hromadí a při pravidelném nošení takovýchto rukavic ftaláty velmi vážně ohrožují zdraví uživatele.

Konkrétní příklady ohrožení zdraví:
- Oslabení imunity člověka,
- Ohrožení funkce plic, jater a ledvin,
- Zvýšení rizika alergií a astmatu,
- Negativní vliv na srážlivost krve a hormonální a reprodukční systém především u mladých a dospívajících mužů

Bezftalátová výroba v DG Tachov
- Roku 2012 byla v DG Tachov zahájena bezftalátová výroba.
- Ftalátová změkčovadla byla nahrazena změkčovadly bezftalátovými, která neohrožují zdraví svých uživatelů a zároveň neohrožují přírodní prostředí.
- DG Tachov používá k výrobě PVC rukavic změkčovadlo Mesamoll, které je rovněž vhodné i v potravinářském průmyslu.
- DG Tachov se tak liší oproti drtivé většině svých konkurentů tím, že nabízí ochranné pracovní rukavice, které chrání i před neblahými vlivy ftalátů.