Pro zajímavost vám uvádíme tabulku četnosti zranění, pokud při své práci nepoužíváte ochranné pracovní pomůcky. Můžete se zde přesvědčit, že ruce jsou nejvíce ohrožené a tudíž použití pracovních rukavic je více než samozřejností.
Tato tabulka uvádí pouze všeobecné informace. Buďte opatrní. Odolnost rukavic je ovlivněna i jinými faktory, jako je teplota, koncentrace produktu, doba ponoření apod. Pro specifická použití doporučujeme před použitím rukavice vyzkoušet. Chemické testy podle EN 374-1:2003 KÓD CHEMIKÁLIE CAS ČÍSLO KLASIFIKACE A  Metanol  67-56-1  Primární alkoholy  B  Aceton  67-64-1  Ketony  C  Acetonnitri  75-05-8  Nitrilové sloučeniny  D  Dichlormethan  75-09-2  Chlorované parafíny  E  Disulfid uhlíku  75-15-0  Organické látky se sírou  F  Toluen  108-88-3  Aromatické uhlovodíky  G  Diethilamín  109-89-7  Amíny  H  Tetrahydrofuran  109-99-9  Heterocyklické a etherové látky  I  Etyl acetát  141-78-6  Estery  J  n-Heptan  142-85-5  Nasycené uhlovodíky  K  Hydroxid sodný 40%  1310-73-2  Anorganické…
K tomu, aby pracovní rukavice spolehlivě ochránili vaše ruce při práci, je nutné dodržovat několik základních kroků: 1. NAVLÉKÁNÍ RUKAVIC- správná velikost a označení dle typu činnosti- čisté a suché ruce- zkontrolujte, zda vaše rukavice nejsou protržené, špinavé či jinak poškozené- pozor na protržení při navlékání (prstýnky, dlouhé nehty, roztažení rukavice ...)( z hygienických důvodů by měly být jedny rukavice používány max. 5 dnů ) 2. PRÁCE V RUKAVICÍCH- u rukavic s manžetou tuto manžetu obraťte (zabráníte tím zatečení tekutin)- rukavice vyměňte cca po 2 hodinách práce – zamezíte pocitu zpocených rukou- dbejte na to, aby nedošlo k překročení doby…
Všeobecné požadavkyVšechny ochranné rukavice musí odpovídat EN 420 – Všeobecným požadavkům na rukavice. Výjimky jsou pouze u elektro rukavic a rukavic pro jednorázové použití (zdravotní jednorázové rukavice).  EN 420 stanoví minimální požadavky na rukavici. Ke každé rukavici musí být připojeny informace pro uživatele s pokyny pro skladování a transport, čištění, užívání a likvidaci. V této základní normě jsou stanoveny doporučené hodnoty pro chrom VI (max. 10 mg/kg) a hodnotu ph (mezi 3,5 a 9,5). EN 420 dále předpokládá test pohyblivosti prstů (min. 0, max. 5) pro ochrannou rukavici. KategorieAby bylo možno vyhovět nejrůznějším požadavkům průmyslových oblastí, jsou ochranné rukavice rozděleny…