Co jsou to ftaláty?- Jedná se o estery kyseliny ftalátové a používají se jako změkčovadla při výrobě PVC.- Hmotnostní podíl změkčovadel v PVC je 30-51%. V případě rukavic je podíl skutečně kolem 50%.- Hlavním problémem ftalátů je, že nejsou chemicky pevně vázané. Tím se po celý životní cyklus PVC mohou ftaláty uvolňovat a kontaminovat ovzduší, půdu a vodu.- V neposlední řadě může ohrožovat veškerý živý organismus včetně člověka.- V případě používání pracovních rukavic s obsahem ftalátů se díky přímému kontaktu s pokožkou snadno dostanou do krevního oběhu uživatele.- Lidský organismus dokáže vyloučit z těla 60-90% ftalátů, zbytek se však v…
Ftaláty – hrozba pro člověka i životní prostředí Ftaláty, neboli estery kyseliny ftalové, představují skupinu asi čtyřiceti chemických látek s různými vlastnostmi a bohužel mezi ně patří i skupina ftalátů, které jsou pro zdraví lidí nebezpečné. K velmi nebezpečným a zároveň nejpoužívanějším ftalátům patří di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). Směrnice Evropské unie 67/548/EHS označila DEHP jako látku ovlivňující reprodukční schopnosti a poškozující zdravý vývoj plodu. Klasifikace EPA řadí DEHP mezi pravděpodobné lidské karcinogeny. Kde ftaláty najdeme?Negativnímu působení ftalátů jsme vystaveny z různých zdrojů. Používají se jako změkčovadla PVC, a proto se s nimi můžeme setkat především ve zdravotnictví, dále pak v kosmetice,…
Chraňte si zdraví před nebezpečnými ftaláty CHRAŇTE SI ZDRAVÍ PŘED NEBEZPEČNÝMI FTALÁTY Ftalátů se bojí každá nastávající maminka. Ve skutečnosti jde o látky, které by měly zajímat každého, kdo nechce díky zbytečné syntetice riskovat možné zdravotní problémy. A koukáme teď především na muže, jelikož jsou ftaláty dávány do souvislosti s narušením produkce testosteronu.Ftaláty se nejčastěji používají jako změkčovadla pro PVC, čímž se stává materiál pružnějším a tedy lépe využitelným. Najdeme je bohužel ale i v kosmetice, kde slouží zejména k zafixování syntetické parfemace. Pokud se vám tedy z konvenční kosmetiky dostane do rukou výrobek - a je jedno, zda jde…
Zdravotnictví bez PVC – příklady náhrad PVC v ČR a ve světě Proč nepoužívat PVC ve zdravotnictví? PVC (polyvinylchlorid) je plast, jehož výrobu, používání i likvidaci provází úniky toxických látek. Je to dáno především jeho složením. Kromě chlóru se PVC skládá ze stovek přísad, které zajišťují konečnému výrobku požadované vlastnosti, jako je průhlednost či pružnost. Mnohé z těchto přísad jsou známé tím, že poškozují lidské zdraví a životní prostředí. Patří mezi ně například těžké kovy, jako je olovo, a mnoho dalších látek. Jako změkčovadla se nejčastěji používají estery kyseliny ftalové, neboli ftaláty. Tyto látky však nejsou v PVC pevně vázány…